DJ BACON
Youtube
Dj Bacon
06-Jul-2015
To es saprotu. Mēneša laikā no ~40 youtube abonentiem uzrāpos līdz ~250. Paldies. Sen jau vajadzēja salikt youtubē savus latviešu miksus.